Chính sách - điều khoản

Các mặt hàng chúng tôi KHÔNG nhận vận chuyển

Vologi có năng lực vận chuyển các hàng hóa không giới hạn kích thước hay cân nặng tuy nhiên chúng tôi từ chối vận chuyển những mặt hàng sau...

Hỗ trợ

Tư vấn chuyển hàng

0909 33 27 29

Tư vấn chuyển hàng

0902 95 32 38

Có thể quý khách sẽ quan tâm các dịch vụ: vận chuyển hàng từ Thái Lan về Việt Nam / order hàng thái lan / chuyển tiền sang thái lan